Food Safety Test Kit

Products: Sulfonamides (SAS) ELISA Test kit

Article Number Product Name specification
4SMT00A

Sulfonamides (SAS) ELISA Test Kit

96wells

Product Introduction

• High Sensitivity 1~10 ppb
• High reproducibility
• Fast result in 2 hours
• Easy to interpret the result

       

Kit Information

Sensitivity

 

Sample Sensitivity(ppb)
Honey 2
Tissue method 1
(Chicken, pork, fish, shrimp)
1
Tissue method 2
(Chicken, pork, fish, shrimp)
10

 

Specificity

Cross-reactivity with other compounds:

 

Analytes Cross- Reactivity (%)
Sulfamethoxazole (SMZ) 100
Sulfadimidine (SM2) 173
Sulfamonomethoxine (SMM) 173
Sulfisomidine (SIM) 150
Sulfaquinoxaline (SQX) 124
Sulfadimethoxine (SDM) 144
Sulfachloropyridazine (SCP) 195
Sulfamethoxydiazine (SMD) 191
Sulfadimethoxypyrimidine (SDT) 153
Sulfadimoxine (SDM2) 114
Sulfamerazine (SM1) 180
Sulfisoxazole (SIZ) 130
Sulfadiazine (SD) 120
Sulfathiazole (ST) 109
Sulfamethizole (SMTZ) 96
Sulfamethazine (SMT) 134
Sulfabenzamide (SB) 122
Sulfaacetamide (SA) 25
Sulfamoxol (SMX) 17
Sulfanitran (SNT) 9.3
Sulfaphenazole (SPP) 5.9
Sulfapyridine (SPD) 7.6
Phthalylsulfathiazole (PST) 6.9
Sulfaguanidine (SG) <0.1

Contents

• Microtiter well plate: 8 microtiter wells / strip, 12 strips / plate.
• SAS Standards: 0 ppb, 1 ppb, 3 ppb, 9 ppb, 27 ppb
• Testing Temperature: 25℃
• Testing Wavelength: 450nm